Gộp dữ liệu 2 cột trong excel

Hướng dẫn bạn cách gộp dữ liệu kiểu date từ 2 cột thành 1 cột trong excel. Quý thầy cô tham khảo và có thể ứng dụng trong quá trình tổng hợp danh sách học sinh.

Bạn sử dụng hàm if(B3=””,C3,B3) để gộp dữ liệu từ 2 cột B3 và C3. Sau đó, bạn cần phải định dạng cho cột dữ liệu là dạng “date” nhé!

Mời bạn xem video để có thể dễ hiểu hơn: