Khôi phục biểu tượng cục pin trên laptop dễ dàng

Không hiểu vì sao trên laptop nhiều lúc lại bị mất biểu tượng cục Pin. Nó rất là không thoải mái trong lúc làm việc. Sau đây là bài hướng dẫn bạn khôi phục biểu tượng cục pin trên laptop một cách nhanh chóng, dễ thực hiện.

Biểu tượng cục pin không còn

Thực hiện việc hiển thị lại cục pin:

Bước 1: click chuột phải vào my computer –>Manage

Bước 2: Cửa sổ thứ 2 xuất hiện, bên trái click vào Device manager

Bước 3: Bên phải tại mục “Batteries” bạn xổ xuống có 2 mục con: 

  • Microsoft AC Adapter
  • Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery

Bước 4: lần lượt click chuột phải chọn “Disable” và sau đó lại “Enable”, biểu tượng pin sẽ xuất hiện.

Chúc các bạn thành công!

Video thực hiện