Phân biệt Come back, Go back và Return

Trong tiếng anh cũng có những từ đồng nghĩa, nhưng tùy ngữ cảnh lại có cách sử dụng khác nhau. Go back, come back và return là một trong số đó. Cả 3 cụm từ điều chỉ sự “trở lại”. Sau đây là ý nghĩa của từng từ. Mời các bạn tham khảo.

Come back

– Có nghĩa là trở về.

– “Come back” thường được sử dụng từ góc nhìn về người hoặc địa điểm mà ai đó trở về

Ví dụ:

+ Come back and visit again soon! (Trở về và hẹn sớm ghé thăm lại!)

– Nhìn chung, chúng ta có thể hiểu “come back” là trở về hoặc trở về nơi mình đến. “Go back” là quay lại nơi mình rời đi hoặc bỏ đi.

Go back

– có nghĩa là trở về một địa điểm, một nơi mà bạn gần đây hoặc ban đầu đến từ đó hoặc nơi mà bạn đã từng ở trước đây.

– “Go back” thường được dùng từ góc nhìn của người đang trở về.

Ví dụ:

+ Do you ever want to go back to China?

(Bạn có từng muốn quay về Trung Quốc hay không?)

Return

– có nghĩa là trở về từ một địa điểm này tới một địa điểm khác.

Ví dụ:

– I waited a long time for him to return. (Tôi đã đợi anh ấy trở về trong một khoảng thời gian dài).

– “Return” thường trang trọng hơn “go back” và “come back”, và được sử dụng thường xuyên hơn trong văn viết hoặc lời nói trang trọng.

Bài tập thực hành

Điền vào ô trống dạng đúng của go back/ come back/ return.

1. _______soon!

2. She doesn’t want to_______to her husband.

3. You_______very late last night.

4. When _______she_______home from the trip?

5. She_______to Australia tomorrow after six months in Europe.

6. Of course we want to_______some day—it’s our country, our real home.

Đáp án:

1. Come back

2. go back

3. came back

4. did…return

5. is returning

6. go back