Bài giảng powerpoint vhgt lớp 5 bài 7 khi phát hiện đường ray bị hỏng

Mời quý thầy cô tham khảo Bài giảng văn hóa giao thông (vhgt) lớp 5 Bài 7 Khi phát hiện đường ray bị hỏng. Bạn có thể xem online và tải file PPTX (powerpoint) đính kèm bên dưới để có thể tùy chỉnh


XEM BÀI GIẢNG ONLINE (không hiệu ứng)


KẾ HOẠCH BÀI DẠY VĂN HÓA GIAO THÔNG – LỚP 5 Bài 7: KHI PHÁT HIỆN ĐƯỜNG RAY BỊ HỎNG, ĐOẠN ĐƯỜNG BỊ SẠT LỞ,… I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: – Nhận biết các dấu hiệu đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở. 2. Kĩ năng: – Biết cách xử lí khi phát hiện đường ray bị hỏng, đoạn đường bị sạt lở… 3. Thái độ: – Có ý thức bảo vệ và nhắc nhở mọi người bảo vệ, xử lí khi phát hiện đường ray bị hỏng, đoạn đường bị sạt lở… II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: – Tranh ảnh về các đoạn đường giao thông bị hư hỏng – Các tranh ảnh trong sách Văn hóa giao thông 5 – Bài 7 2. Học sinh: – Sách văn hóa giao thông dành cho HS lớp 5