Word | Thư gửi ông già Noel

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn mẫu template word bức thư gửi ông già Noel.

Thư gửi Ông già Nô-en có kèm theo hình vẽ một chú tuần lộc cùng các ngôi sao ở nền; thư có không gian để tùy chỉnh và tạo danh sách điều ước.

XEM MẪU ONLINE