Giáo án vật lí lớp 12 phương pháp mới -Học kì 2

Giaoan.link chia sẻ cùng bạn Giáo án vật lí lớp 12 phương pháp mới (hai cột) -Học kì 2. Mời các bạn tham khảo nội dung online và tải file giáo án word ở link bên dưới bài viết.


XEM GIÁO ÁN ONLINE


CHƯƠNG TỪ TRƯỜNG Tiết 38. TỪ TRƯỜNG I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức, kỹ năng a. Kiến thức + Biết được từ trường là gì và nêu lên được những vật nào gây ra từ trường. + Biết cách phát hiện sự tồn tại của từ trường trong những trường hợp thông thường. + Nêu được cách xác định phương và chiều của từ trường tại một điểm. + Phát biểu được định nghĩa và nêu được bốn tính chất cơ bản của đường sức từ. + Biết cách xác định chiều các đường sức từ của: dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài, dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn. + Biết cách xác định mặt Nam hay mạt Bắc của một dòng điện chạy trong mạch kín.