Nghị định số 90/2019/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng 2020

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Mời các bạn xem nội dung online và tải file ở link bên dưới bài viết.


XEM NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH