Những đối tượng được tăng lương 2020

Từ ngày 01/01/2020, mức lương tối thiểu vùng mới tăng từ 5,1% đến 5,7% so với quy định hiện hành theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Như vậy, những đối tượng nào sẽ được tăng lương theo quy định, sau đây là thông tin những đối tượng được tăng lương 2020:

1- Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của BLLĐ

  • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn.
  • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2- Người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề

Người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề thì phải có mức lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

3- Bảng lương tối thiểu vùng năm 2020

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020

Theo VOV