Bài giảng powerpoint tự nhiên xã hội lớp 1 Bài nhận biết cây cối, con vật

Giáoán.link chia sẻ cùng các bạn Bài giảng powerpoint tự nhiên xã hội lớp 1 Bài nhận biết cây cối, con vật. Tác giả Lê Thị Xuân trường Trung Lập Thượng. Các bạn có thể xem online (không thể hiện hiệu ứng) và tải file pptx chuẩn (thể hiện hiệu ứng đầy đủ) ở link bên dưới.


XEM BÀI GIẢNG TNXH LỚP 1 ONLINE