Hướng dẫn cài đặt Zoom – Tạo Lớp học Zoom – Vào lớp học Zoom

Hiện tại có nhiều chương trình giúp tạo một buổi họp hoặc lớp học online như: Google meet, zoom… Sau đây, giaoan.link chia sẻ Hướng dẫn cài đặt Zoom – Tạo Lớp học Zoom – Vào lớp học Zoom. Bạn tải bản hướng dẫn bằng file pdf tại đây

Nội dung video:

  • Hướng dẫn bạn tải và cài đặt chương trình Zoom trên máy tính
  • Hướng dẫn bạn tạo tài khoảng đăng nhập zoom.
  • Hướng dẫn bạn biết cách tạo phòng học, quản lý phòng học như: tắt mở mic, video của từng học viên và tắt tất cả, kết thúc lớp học.
  • Hướng dẫn bạn chia sẻ lớp học và vào học.

Bạn xem video hướng dẫn từng bước thao tác với Chương trình Zoom nhé: