Hướng dẫn sử dụng Notepad++ viết code chuyên nghiệp

Notepad++ là một chương trình viết code chuyên nghiệp. Notepad++ hỗ rợ rất nhiều loại ngôn ngữ lập trình như html, php, c, c#, pascal… và view code trên trình duyệt rất nhanh. Video sau đây sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và làm quen với chương trình notepad++.

Kiến thức vi tính, bạn có thể quan tâm:

Xem video hướng dẫn