Đáp án mô đun 4 tiểu học môn Giáo dục thể chất

Giaoan.link chia sẻ đến bạn gợi ý Đáp án mô đun 4 tiểu học môn Giáo dục thể chất.

Đáp án module 4 tiểu học các môn khác:

Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

1. Chương trình môn GDTC cần được cụ thể hoá ở cấp độ nhà trường thông qua văn bản/ tài liệu nào?

A. Hướng dẫn thực hiện CT

B. Kế hoạch bài dạy môn học

C. Kế hoạch dạy học môn họcĐáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

D. Sách giáo khoa môn học

2. Câu nào sau đây nêu đúng nhất về đặc điểm của KHDH môn GDTC?

A. Chương trình GDTC riêng, khác biệt của mỗi nhà trường, tương thích với với điều kiện của nhà trường như đặc điểm HS, GV, cơ sở vật chất.

B. Cơ sở để cán bộ quản lí nhà trường kiểm tra, giám sát, quản li phù hợp và hiệu quả việc thực hiện CT quốc gia trong mỗi nhà trường.

C. Cụ thế hoá mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, PP, hình thức tổ chức và đánh giá HS trong CT GDTC quốc gia phù hợp với thực tiễn nhà trườngĐáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

D. Nâng cao mục tiêu phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt trong CT GDTC quốc gia trong mỗi nhà trường.

Câu 3: Căn cứ đầu tiên cần chú ý khi xây dựng KHDH môn GDTC là gì?

A. Các văn bản chỉ đạo quản lí

B. CT tổng thể, CT môn GDTC Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

C. Điều kiện của nhà trường

D. Kĩ thuật, hình thức tổ chức dạy học

Câu 4: KHDH môn GDTC cần được triển khai như thế nào trong thực tiễn giảng dạy?

A. Tuân thủ từng nội dung chi tiết trong KHDH

B. Có thể tùy ý thay đổi mục tiêu theo ý muốn của người GV

C. Sử dụng linh hoạt, có thể điều chỉnh hình thức tổ chức phù hợp với thực tế Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

D. Theo sát từng mục trong kế hoạch và chỉ điều chỉnh ở năm học sau

Câu 5: Quy trình xây dựng KHDH môn GDTC cần theo trình tự nào?

(1) Hoàn thiện và phê duyệt KHDH môn học

(2) Phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng HS

(3) Tìm hiểu CT tổng thể, CT môn học, các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng, CT nhà trường

(4) Xây dựng KHBD theo chủ đề/bài học

(5) Xây dựng KHDH môn học

A. 3-1-2-4-5

B. 3-2-5-4-1 Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

C. 3-5-4-2-1

D. 3-4-5-2-1

Câu 6: Việc xây dựng KHDH môn GDTC trong nhà trường cần sự tham gia, đóng góp chính của những đối tượng nào?

A. Các ban ngành đoàn thể cán bộ và GV nhà trường

B. Cán bộ quản lý nhà trường và GV GDTC

C. Cán bộ quản lý nhà trường, tổ chuyên môn GDTC

D. Cán bộ quản lý nhà trường, tổ chuyên môn GDTC, GV GDTC Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

Câu 7: Tại sao khi xây dựng KHDH GDTC lại cần chú ý đến đặc điểm của nhà trường và đối tượng HS?

A. Để xem xét các mặt khác nhau trong chương trình giáo dục địa phương

B. Để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả trong thực tiễn giảng dạy ở nhà trường Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

C. Để liên kết với những khía cạnh khác trong khi thực hiện chương trình

D. Để thể hiện những điểm mạnh của nhà trường trong khi xây dựng KHDH

Câu 8: KHDH môn GDTC có thể bao gồm những nội dung giáo dục nào?

A. Các nội dung bắt buộc trong chương trình; các ND giáo dục truyền thống địa phương

B. Các nội dung bắt buộc trong chương trình; các nội dung GV tự lựa chọn.

C. Các nội dung bắt buộc trong chương trình; các nội dung tự chọn

D. Các nội dung bắt buộc trong chương trình; các nội dung tự chọn, ND giáo dục truyền thống địa phương Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

Câu 9: Quan niệm thế nào nào sau đây chưa đúng khi xây dựng và thực hiện một KHBD?

A. KHBD là sự cụ thể hoá KHDH môn học ở cấp độ từng bài học chủ đề

B. KHBD bao gồm nhiều thành tổ của quá trình dạy học và đưa ra một tiến trình dự kiến để thực hiện hiệu quả.

C. KHBD đã được tổ chuyên môn, BGH phê chuẩn nên cần tuân thủ đúng theo quy định. Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

D. KHBD thể hiện được sự tự chủ, linh hoạt GV khi tổ chức trong thực tiễn lớp học.

Câu 10: Trong một KHBD theo chủ đề/bài học, cần có những thành tố cơ bản nào?

A. Tiêu đề: mục tiêu; phương tiện, thiết bị dạy học: thời gian da nội dung, PP, hình thức tổ chức hoạt động, nhận xét đánh giá, rút kinh nghiệm. Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

B. Tiêu đề: mục tiêu; phương tiện, thiết bị dạy học, thời gian dạy học; nội dung, PP, hình thức tổ chức hoạt động, rút kinh nghiệm.

C. Tiêu đề; mục tiêu, phương tiện, thiết bị dạy học; thời gian dạy học; nội dung, PP, hình thức tổ chức hoạt động, dự kiến lượt lời của GV và HS; nhận xét; đánh giá.

D. Tiêu đề: mục tiêu; phương tiện, thiết bị dạy học, thời gian dạy học: nội dung, nhận xét đánh giá, rút kinh nghiệm và điều chỉnh cho những giờ dạy sau.

Câu 11: Thành tố nào cần được xác định đầu tiên khi xây dựng ĐHBD theo chủ đề/bài học?

A. Mục tiêu Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

B. Nội dung dạy học

C. Phương pháp

D. Trang thiết bị dạy học

Câu 12: Trong quá trình thực hiện một KHBD theo chủ đề/bài học trong thực tiễn lớp học, thành tố nào GV có thể cho phép HS lựa chọn hoặc thay đổi?

A. Mục tiêu bài học

B. Hoạt động học tập Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

C. Kết quả kiểm tra, đánh giá

D. Nội dung dạy học

Câu 13: Tiến trình tổ chức một chủ đề bài học trong giờ học GDTC thông thường nên được chia thành những hoạt động nào?

A. Mở đầu, hình thành KT mới, luyện tập, vận dụng Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

B. Mở đầu, hình thành KT mới, nâng cao, mở rộng

C. Nhận biết, tìm hiểu nội dung, nâng cao, mở rộng

D. Nhận biết, hiểu, luyện tập, vận dụng, mở rộng

Câu 14: Việc xác định yêu cầu cần đạt đối với HS trong ĐHBD theo chủ đề/bài học môn GDTC cần căn cứ trên thành tố nào?

A. Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo GDTC

B. Yêu cầu cần đạt trong chương trình, KHDH môn GDTC Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

C. Đặc điểm, sở thích của HS và gia đình HS

D. Đặc điểm, điều kiện của nhà trường

Câu 15: Theo chương trình GDTC 2018, mục tiêu quan trọng nhất của KHBD theo chủ đề/bài học môn GDTC cần hướng đến là gì?

A. Phát triển các năng lực và phẩm chất cho HS Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

B. Lĩnh hội được nội dung của bài học và có khả năng luyện tập

C. Đạt được các yêu cầu cần đạt liên quan đến nội dung bắt buộc và tự chọn.

D. Tổ chức được nhiều hoạt động cho HS trải nghiệm Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

Câu 16: Trong nội dung dạy học tự chọn cho HS tiểu học, GV cần chú ý nhất ở điểm nào trong các điểm sau đây?

A. Lựa chọn nội dung thi đua, tăng tính cạnh tranh cho các HS

B. Lựa chọn các nội dung là các môn thể thao đối kháng.

C. Lựa chọn nội dung nâng cao hơn một chút so với yêu cầu cần đạt.

D. Lựa chọn nội dung phù hợp với thể trạng, sở thích, lứa tuổi và điều kiện nhà trường Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

Câu 17: Tính vừa sức trong việc lựa chọn nội dung dạy học môn GDTC được thể hiện như thế nào?

A. Chứa điều thử thách cho HS

B Gần gũi, gắn bó với HS

C. Dựa trên sở thích, hứng thú của HS

D. Dựa trên khả năng, nền tảng về thể chất của HS Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

Câu 18: Để tăng cường khả năng vận dụng Năng lực của HS vào đời sống, GV cần chú ý điểm nào sau đây trong KHBD theo chủ đề/bài học:

A. Nội dung bài học cần phong phú, đa dạng cho HS nhiều trải nghiệm khác nhau trong lĩnh vực thể thao.

B. Hướng dẫn HS những kỹ năng sơ giản về vệ sinh cá nhân, an toàn trong tập luyện

C. Tăng cường các nội dung thực hành gắn với bối cảnh, điều kiện sống thường ngày của HS Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

D. Tăng cường các nội dung thực hành luyện tập để khuyến khích HS.

Câu 19: Cách thức nào sau đây GV nên sử dụng để tạo không khí vui vẻ, sôi nổi, trong tập luyện?

A. Cho các hoạt động nâng cao, mới mẻ để tăng cường thêm NL HS

B. Cho HS chơi trò chơi, kết hợp các hoạt động âm nhạc, mỹ thuật, trải nghiệm Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

C. Cho HS luyện tập, củng cố những nội dung liên quan đến bài học

D. Tổ chức các hoạt động mang tính thử thách, cho HS thử nhiều hoạt động mới.

Câu 20: Trong tiến trình tổ chức dạy học, GV nên tổ chức hoạt động vận dụng theo cách nào để phát huy khả năng tự học, tự luyện tập của HS?

A. Giao các bài luyện tập cụ thể cho HS luyện tập cùng nhau

B. Tổ chức hoạt động thi đấu thúc đẩy HS luyện tập vận dụng

C. Tự do chơi theo sở thích cá nhân

D. Tự nghiên cứu các nguồn tài liệu, tự tập luyện các nội dung học tập đã được hướng dẫn Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

Câu 21: Việc đánh giá HS trong giờ GDTC cần thực hiện như thế nào để khuyến khích được tất cả HS trong lớp?

A. Chỉ công nhận kết quả cuối cùng của HS.

B. Công nhận năng lực thể chất nổi bật và sự hứng thú của HS.

C. Công nhận sự tiến bộ và kết quả HS đạt được của HS. Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

D. Công nhận sự tiến bộ vượt bậc của HS

Câu 22: Những PP nào sau đây nên được sử dụng để tăng cường hiệu quả, giảm thiểu thời gian giảng dạy kiến thức mới trong giờ học GDTC?

A. PP luyện tập

B. PP thuyết giảng

C. PP trò chơi

D. PP trực quan Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

Câu 23: Để khai thác và sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học đáp ứng được yêu cầu CTGDTC mới trong bối cảnh hiện nay, GV cần làm gì?

A. Cần vận dụng công nghệ thông tin truyền thông và những thành tựu của khoa học, kỹ thuật trong dạy học trong tất cả các tiết học

B. Lựa chọn các trang thiết bị dạy học cơ bản và nâng cao ở một số nội dung để tăng cường NL thể chất cho HS

C. Sử dụng thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định kết hợp với thiết bị tự làm, thiết bị công nghệ thông tin phù hợp. Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

D. Tập trung sử dụng đủ và hiệu quả phương tiện, thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT

Câu 24: Điều gì quan trọng nhất khi sử dụng trang thiết bị dạy học trong giờ GDTC?

A. An toàn, phù hợp, tiết kiệm, thẩm mĩ, hiệu quả Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

B. An toàn, thẩm mĩ, hiệu quả

C. Thẩm mĩ, tiết kiệm, hiệu quả

D. Tiết kiệm, an toàn, hiệu quả

Câu 25: Hình thức nào sau đây nên được lựa chọn cho Hoạt động mở đầu nhằm tăng hứng thú và tập trung cho HS?

A. Hỏi đáp giao lưu với HS, kiểm tra kiến thức đã học, khởi động, chơi trò chơi Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

B. Kiểm tra bài cũ, khởi động, học bài mới

C. Bài tập khởi động, hỏi đáp giao lưu với HS, dạy nội dung trọng tâm

D. Vấn đáp một số HS, dạy nội dung trọng tâm, định hướng vận dụng

Câu 26: Hình thức nào sau đây có thể thúc đẩy sự tự tin, tích cực của những HS hạn chế khả năng vận động khi tham gia các hoạt động?

A. Tổ chức các hoạt động vừa sức cho các em tham gia Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

B. Giao quyền cho các em điều khiển hoạt động của nhóm.

C. Cho các em hoạt động nhóm với những HS nổi bật về NL thể chất.

D. Cho các em hoạt động độc lập với các hình thức riêng biệt.

Câu 27: Tiêu chí nào quan trọng nhất để đánh giá một giờ dạy GDTC thành công?

A. HS phát triển các NL, phẩm chất và say mê, hứng thú với môn GDTC và các hoạt động thể thao Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

B. HS hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong bài học

V. HS hiểu được các bài tập GV hướng dẫn

D. HS vượt qua được thử thách liên quan đến hoạt động thể chất và thấy tự tin hơn

theo hoatieuvn