Bài giảng PowerPoint Toán lớp 2 Bài 9 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 – sách Cánh diều

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn mẫu Bài giảng PowerPoint Toán lớp 2 Bài 9 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 – sách Cánh diều. Các bạn có thể xem online nội dung bài giảng Toán lớp 2 sách cánh diều bài 9: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (bản xem online không thể hiện được hiệu ứng và định dạng chuẩn). Bạn tải file file pptx ở link cuối bài viết để xem và chỉnh sửa nội dung.

Bài giảng powerpoint lớp 2 các môn khác:


XEM BÀI GIẢNG PDF ONLINE