Đáp án Mô đun 5 Chương trình tổng thể – GDPT 2018

Nội dung 1: Những vấn đề chung về tư vấn và hỗ trợ học sinh THCS trong hoạt động

* Khái quát về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục.

Câu hỏi tương tác

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Các chủ thể tham gia tư vấn, hỗ trợ học sinh trong nhà trường bao gồm nhiều đối tượng, trong đó giáo viên chủ nhiệm là lực lượng chủ chốt trong việc tư vấn, hỗ trợ cho học sinh về mọi mặt từ học tập, quan hệ-giao tiếp, hướng nghiệp và phát triển bản thân.

Phát biểu này đúng hay sai?

 1. Đúng
 2. Sai

Câu 2. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

“… cần phải được thể hiện trong tất cả giai đoạn của quá trình tư vấn, hỗ trợ cũng như trong cả lời nói và hành động của giáo viên. TÔN TRỌNG HỌC SINH vừa được xem như một yêu cầu về đạo đức vừa được xem như một thái độ cần có của giáo viên trong quá trình tư vấn và hỗ trợ học sinh.”

Câu 3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Ghép nội dung tương ứng giữa cột A và cột B để hoàn thành nội dung của các kĩ năng cơ bản trong tư vấn, hỗ trợ học sinh.

Là khả năng giáo viên tập trung chú ý, quan tâm, thấu hiểu suy nghĩ, cảm xúc, vấn đề của học sinh và đưa ra những phản hồi phù hợp. Kĩ năng lắng nghe
Là khả năng của giáo viên trong việc khai thác thông tin từ phía học sinh, làm sáng tỏ những vấn đề còn chưa rõ, khuyến khích học sinh tự bộc lộ những suy nghĩ, xúc cảm của bản thân mình. Kĩ năng đặt câu hỏi
Là khả năng giáo viên biết đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về vấn đề cũng như tâm tư, tình cảm của học sinh để chia sẻ và giúp các em tự tin đối diện và giải quyết vấn đề của mình. Kĩ năng thấu hiểu (thấu cảm)
Là khả năng của giáo viên truyền tải lại những cảm xúc, suy nghĩ, hành vi của học sinh nhằm kiểm tra lại thông tin từ phía học sinh, đồng thời thể hiện thái độ quan tâm cũng như khích lệ, động viên học sinh nhận thức về vấn đề, cảm xúc, suy nghĩ của mình để thay đổi. Kĩ năng phản hồi
Là khả năng giáo viên đáp ứng nhu cầu về thông tin của học sinh giúp học sinh thu được những thông tin khách quan, có giá trị, đồng thời gợi dẫn cho học sinh cách thức giải quyết vấn đề dựa vào tiềm năng, thế mạnh của chính các em. Kĩ năng hướng dẫn

* Đặc điểm tâm sinh lí và những khó khăn của học sinh trung học cơ sở trong cuộc sống học đường

Câu hỏi tương tác

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

 1. Mệnh đề nào sau đây KHÔNG đúng về đặc điểm tự ý thức của học sinh trung học cơ sở?
 2. Học sinh trung học cơ sở thường tiếp thu một cách tích cực những đánh giá, nhận xét của người khác về mình.
 3. Học sinh trung học cơ sở thường có xu hướng tự đánh giá các phẩm chất, năng lực của mình cao hơn hiện thực.
 4. Học sinh THCS thường tiếp thu tích cực nhận xét, đánh giá của người khác về mình 
 5. Nhu cầu tự khẳng định bản thân của học sinh trung học phát triển mạnh mẽ, chi phối đến quá trình tự ý thức của học sinh.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Đối với học sinh trung học cơ sở, lĩnh vực nào sau đây có ảnh hưởng lớn nhất và gây nên nhiều khó khăn nhất cho các em trong đời sống học đường?

 1. Khó khăn trong xây dựng hình ảnh bản thân và hình thành mẫu người lí tưởng
 2. Khó khăn trong việc giải toả áp lực xã hội đối với thành tích học tập và sự ngộ nhận về khả năng của mình
 3. Khó khăn trong giao tiếp – ứng xử với cha mẹ, thầy cô và bạn bè xung quanh. 
 4. Khó khăn trong việc chuyển đổi và hình thành động cơ học tập đúng đắn

Câu 3. Trả lời câu hỏi

Thầy/cô hãy nêu những yếu tố tác động đến tâm lí học sinh trung học cơ sở trong bối cảnh xã hội mới?

Trả lời:

Những yếu tố tác động đến tâm lí học sinh THCS trong bối cảnh xã hội mới:

 • Bối cảnh xã hội hiện đại
 • Các lĩnh vực hoạt động và quan hệ có khó khăn tâm lý của học sinh
 • Khó khăn tâm lí trong các lĩnh vực khác nhau của học sinh các cấp học

Nội dung 2: Xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh

2.1. Xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở

Câu hỏi tương tác

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Qui trình lựa chọn, xây dựng và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh THCS bao gồm 4 bước.

 1. Đúng
 2. Sai

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Để lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh cần dựa vào những căn cứ nào?

 1. Căn cứ vào đặc điểm và đặc trưng tâm lí của học sinh theo giới tính, vùng miền và khu vực khác nhau
 2. Căn cứ vào nhu cầu và mong đợi của học sinh, giáo viên và nhà trường
 3. Căn cứ vào những khó khăn của học sinh ở những lĩnh vực khác nhau
 4. Cả 3 đáp án trên 

Câu 3. Trả lời câu hỏi

Thầy/Cô hãy cho biết tên chuyên đề của ví dụ minh họa cho nội dung 2.1 “Lựa chọn, xây dựng và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh THCS”?

Trả lời:

Tên chuyên đề: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

2.2. Phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động dạy học và giáo dục

Câu hỏi tương tác

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Qui trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh THCS trong dạy học và giáo dục gồm mấy bước?

 1. 7 bước
 2. 4 bước
 3. 6 bước 
 4. 5 bước

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Mục đích của việc phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh THCS trong dạy học và giáo dục là gì

 1. Tóm tắt các vấn đề chính mà học sinh gặp phải
 2. Đưa ra kế hoạch hỗ trợ, tư vấn dựa trên quy trình và căn cứ xác định
 3. Lý giải các nguyên nhân gây ra vấn đề khó khăn, vướng mắc của học sinh
 4. Cả 3 đáp án trên 

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Việc phân tích trường hợp thực tiễn giúp cho giáo viên hiểu vấn đề mà học sinh đang gặp phải dưới góc độ tâm lí và căn nguyên nảy sinh vấn đề đó.

 1. Sai
 2. Đúng 

Nội dung 3: Thiết lập kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn và hỗ trợ

3.1. Công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động dạy học và giáo dục

Câu hỏi tương tác

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu cụ thể của công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình (cha mẹ học sinh) trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở là tạo ra sự đồng thuận cao và hợp tác hiệu quả trong các tác động đến học tập, tu dưỡng của học sinh ở cả nhà trường, gia đình và xã hội trên cơ sở hiểu biết đặc điểm tâm lí và phát triển của học sinh nhằm đạt mục tiêu giáo dục đề ra.

 1. Sai
 2. Đúng 

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở đặt ra mấy nhiệm vụ cơ bản?

 1. 5 nhiệm vụ cơ bản
 2. 6 nhiệm vụ cơ bản
 3. 4 nhiệm vụ cơ bản 
 4. 3 nhiệm vụ cơ bản

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu đối với công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh THCS là:

 1. Xuất phát từ quyền lợi của nhà trường và học sinh; tương tác tích cực giữa các lực lượng giáo dục
 2. Xuất phát từ quyền lợi của học sinh; tôn trọng và tích cực tương tác giữa các lực lượng giáo dục
 3. Xuất phát từ quyền lợi của nhà trường; thiện chí giữa các lực lượng giáo dục
 4. Xuất phát từ quyền lợi của học sinh; đồng thuận và hợp tác có trách nhiệm giữa các lực lượng giáo dục 

3.2. Thiết lập kênh thông tin tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động dạy học và giáo dục

Câu hỏi tương tác

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động dạy học và giáo dục chủ yếu cần đảm bảo tính pháp lí và hệ thống?

 1. Sai 
 2. Đúng

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Xét ở góc độ phương tiện trao đổi thông tin, có thể dùng mấy phương thức cơ bản để thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở? Đó là những phương thức nào?

 1. 2 phương thức (trực tiếp và gián tiếp) 
 2. 1 phương thức (trực tiếp)
 3. 1 phương thức (gián tiếp)

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung thông tin mà nhà trường cần cung cấp cho gia đình trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh trung học cơ sở là:

 1. Thông tin về học sinh, tập thể học sinh và các thông tin xã hội khác
 2. Thông tin về nhà trường và thông tin về học sinh
 3. Thông tin về nhà trường, học sinh và tập thể học sinh 
 4. Thông tin về học sinh và tập thể học sinh
 

Nội dung 4: Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hoạt động

4.1. Xây dựng kế hoạch tự học

Câu hỏi tương tác

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu kế hoạch tự học trong kế hoạch tự học về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động dạy học và giáo dục tập trung chủ yếu vào việc giúp giáo viên cập nhật những kiến thức liên quan đến đặc điểm tâm lí của học sinh các cấp học?

 1. Sai 
 2. Đúng

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Theo tài liệu đọc, xây dựng kế hoạch tự học về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở có 3 giai đoạn (xây dựng kế hoạch tự học, tổ chức thực hiện kế hoạch tự học, đánh giá kết quả tự học) là đúng hay sai?

 1. Sai
 2. Đúng 

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Những hình thức nào là hình thức tự học có hướng dẫn?

 1. Sử dụng internet để khai thác các thông tin về tư vấn, hỗ trợ học sinh.
 2. Cả 3 đáp án trên
 3. Đọc sách và tài liệu về các nội dung liên quan đến tư vấn, hỗ trợ học sinh.
 4. Trao đổi và tham khảo ý kiến của các chuyên gia về tư vấn học sinh.

4.2. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong dạy học và giáo dục

Câu hỏi tương tác

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Sinh hoạt chuyên môn/cụm trường, nhằm trao đổi, thảo luận, hướng dẫn GV đại trà nhận thức sâu sắc và vận dụng tốt những nội dung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong dạy học và giáo dục là hoạt động thuộc hình thức hỗ trợ trực tiếp, đúng hay sai?

 1. Sai
 2. Đúng 

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Có bao nhiêu mục tiêu của khóa bồi dưỡng chuyên môn tập trung tại chỗ?

 1. 4 mục tiêu
 2. 2 mục tiêu
 3. 5 mục tiêu
 4. 3 mục tiêu 

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Tham khảo ý kiến của các chuyên gia để đưa ra biện pháp phù hợp khi tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động dạy học và giáo dục thuộc hình thức hỗ trợ nào?

 1. Hỗ trợ chuyên môn thông qua tư vấn/ tham vấn chuyên môn của chuyên gia/ đồng nghiệp. 
 2. Hỗ trợ chuyên môn thông qua tổ chức khóa bồi dưỡng tại chỗ.
 3. Hỗ trợ chuyên môn thông qua Webquets.
 4. Hỗ trợ chuyên môn thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn.

tham khảo vndoc