Bài giảng PowerPoint Toán 2 Chủ đề 2 Bài 7 Sách kết nối tri thức

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn mẫu Bài giảng PowerPoint Toán 2 Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, Bài 7: Phép cộng ( qua 10) trong phạm vi 20 – Sách kết nối tri thức. Các bạn có thể xem nội dung bài giảng toán lớp 2 kết nối tri thức bài 7 online. Tuy nhiên, xem online không thể hiện được hiệu ứng và định dạng chuẩn. Bạn nên tải file bài giảng pptx ở link cuối bài viết về xem và chỉnh sửa.

Bài giảng pptx lớp 2 các môn khác:


XEM BÀI GIẢNG PPT TOÁN LỚP 2 KNTT ONLINE