Cộng trừ ngày tháng năm trên excel

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn cách Cộng trừ ngày tháng năm trên excel.

Trên excel bạn có bản dữ liệu như sau:

  • Cộng trừ ngày theo công thức: E2 = A2+B
  • Cộng trừ tháng theo công thức: = Edate(A2,C2)
  • Cộng trừ cả ngày, tháng, năm theo công thức: = Date(year(A2)+D2,month(A2)+C2,day(A2)+B2)

(Để trừ thì bạn để dấu – trước số liệu)

Bạn xem video hướng dẫn cụ thể sau đây