Excel cơ bản – Kết hợp Formatting điều kiện và Check box để tô màu cho dữ liệu quan trọng

Giaoan.link  chia sẻ clip Excel cơ bản – Kết hợp Formatting điều kiện và Check box để tô màu cho dữ liệu quan trọng. Qua bài học này bạn sẽ nắm được các nội dung về: conditional formatting, kết hợp check box để chọn điều kiện. Mời bạn xem clip bên dưới để thực hiện theo từng bước.

Các bài học excel khác:

Xem clip hướng dẫn thực hành