Google Sheet Apps Script Các kiểu getRange() trên Google sheet

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn về Google Sheet Apps Script Các kiểu getRange() trên Google sheet. Chúng ta có nhiều kiểu chọn vùng dữ liệu trên google sheet, tùy theo nhu cầu của bạn mà có sự lựa chọn phù hợp.

  • getDataRange(): Lấy toàn bộ vùng Rows, Columns có dữ liệu.
  • getRange(): Lấy vùng dữ liệu tự chọn. Ví dụ, getRange(‘A1:B10’) hoặc getRange(‘A1:B’)
  • getRange(Row, Column, number_Row, number_Column): Lấy từ Cell giao nhau gữa Row và Column, lấy xuống dưới number_Rows, lấy qua phải number_Column.

Các bài tập excel ứng dụng:

Các bạn xem video để hiểu rõ hơn nhé