Home >> Tài liệu >> Văn bản pháp luật >> Giáo dục - Đào tạo >> Nội dung tập huấn thông tư 22 mĩ thuật
noi dung tap huan thong tu 22 mon mi thuat

Nội dung tập huấn thông tư 22 mĩ thuật

Tập huấn thông tư 22 môn mĩ thuật tiểu học

Nội dung tập huấn bao gồm:

  1. Những bổ sung sửa đổi của thông tư 22 (so với thông tư 30/2014) liên quan đến môn mĩ thuật.
  2. Thảo luận về “Bảng tham chiếu đánh giá” trong dạy học Mĩ thuật ở tiểu học.
  3. Giới thiệu, trao đổi một số kỹ thuật “Đánh giá thường xuyên” trong dạy học mĩ thuật ở tiểu học.
  4. Xây dựng ví dụ minh họa cho kỹ thuật “Đánh giá thường xuyên” môn mĩ thuật ở tiểu học.
  5. Xây dựng kế hoạch, nội dung tập huấn môn mĩ thuật tiểu học, tổ chức tại địa phương.
NỘI DUNG TẬP HUẤN MÔN MĨ THUẬT THEO THÔNG TƯ 22
TẢI NỘI DUNG TẬP HUẤN THÔNG TƯ 22 MĨ THUẬT

 

Nguồn: internet

Bài ngẫu nhiên

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH11

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH11 Tài liệu bồi dưỡng thường …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký email theo dõi
Giaoan.link

Vui lòng điền địa chỉ mail của bạn và Đăng ký để luôn cập nhật bài mới từ Giáo án.