Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 môn làm văn

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 môn làm văn

“Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ trả bài tập làm văn lớp 4”

Trong đời sống cộng đồng và đời sống mỗi con người, tiếng mẹ đẻ có vai trò vô cùng quan trọng bởi nó là công cụ để giao tiếp và tư duy. Theo K. A . Usinki: ” Trẻ em đi vào trong đời sống tinh thần của mọi người xung quanh nó, duy nhất thông qua tiếng mẹ đẻ và ngược lại…”. Tiếng mẹ đẻ có vai trò to lớn trong việc hình thành những phẩm chất, nhân cách của con người. Chính vì vậy không một quốc gia nào không chăm lo dạy tiếng mẹ đẻ. Vì vậy ở nước ta, môn Tiếng việt được coi là một trong những môn học chính của các cấp học.

Xem online Mẫu Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 môn làm văn
 Tải sáng kiến kinh nghiệm