Home >> Tài liệu >> Biểu mẫu >> Trích biên bản họp chi đoàn xét đoàn viên ưu tú
Trích biên bản họp chi đoàn

Trích biên bản họp chi đoàn xét đoàn viên ưu tú

Trích biên bản họp chi đoàn

Đoàn viên qua quá trình phấn đấu được tập thể đánh giá, nhất trí giới thiệu là đoàn viên ưu tú. Trong cuộc họp biểu quyết cho đồng chí, mẫu trích biên bản họp chi đoàn xét đoàn viên ưu tú sau bạn có thể sử dụng để báo cáo lên cấp trên.

 Xem on line mẫu trích biên bản họp chi đoàn
 Tải về
 Tải về

nguồn: ST

Bài ngẫu nhiên

Mẫu sơ kết của giáo viên chủ nhiệm

MẪU SƠ KẾT CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Mẫu sơ kết của giáo viên chủ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký email theo dõi
Giaoan.link

Vui lòng điền địa chỉ mail của bạn và Đăng ký để luôn cập nhật bài mới từ Giáo án.