Thứ Hai, 19 / 03 / 2018
Home >> Tài liệu >> Biểu mẫu >> Trích biên bản họp chi đoàn xét đoàn viên ưu tú
Trích biên bản họp chi đoàn

Trích biên bản họp chi đoàn xét đoàn viên ưu tú

Trích biên bản họp chi đoàn

Đoàn viên qua quá trình phấn đấu được tập thể đánh giá, nhất trí giới thiệu là đoàn viên ưu tú. Trong cuộc họp biểu quyết cho đồng chí, mẫu trích biên bản họp chi đoàn xét đoàn viên ưu tú sau bạn có thể sử dụng để báo cáo lên cấp trên.

 Xem on line mẫu trích biên bản họp chi đoàn
 Tải về
 Tải về

nguồn: ST

Bài ngẫu nhiên

Module TH 14 – Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH14 THỰC HÀNH THIẾT KẾ KẾ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *