Tài liệu tập huấn công tác chủ nhiệm lớp cấp tiểu học

Tài liệu tập huấn công tác chủ nhiệm lớp cấp tiểu học

.Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) trước hết là người đại diện cho Hiệu trưởng quản lí toàn diện học sinh một lớp học ở trường tiểu học.
Hiệu trưởng không thể quản lí trong lớp học, nắm vững từng học sinh (trừ trường hợp đặc biệt), Hiệu trưởng thường giao trách nhiệm cho GVCN là “Hiệu trưởng nhỏ”.
Quản lí toàn diện một lớp học không chỉ là quản lí nhân sự như: Số lượng, tuổi tác, giới tính, hoàn cảnh gia đình, trình độ học sinh về học lực và đạo đức,…Mời bạn xem cụ thể bên dưới.

 Xem online tài liệu tập huấn công tác chủ nhiệm
 Tải về
 

Từ khóa tìm nội dung này: công tác chủ nhiệm, tài liệu tập huấn chủ nhiệm, công tác chủ nhiệm tiểu học, giáo dục.