Thứ Năm, 18 / 01 / 2018
Home >> Tài liệu >> Biểu mẫu >> Đơn xin thực tập

Đơn xin thực tập

MẪU ĐƠN XIN THỰC TẬP

Thực tập tốt nghiệp là một phần của chương trình đào tạo. Thực tập giúp sinh viên được cọ sát, làm quen với môi trường thực tế mà trong tương lai có thể gặp. Sinh viên thực tập thực tế được sự quản lí của giáo viên phụ trách. Để được thực tập ở một tổ chức, công ty nào đó thì sinh viên cần viết một đơn xin thực tập gởi đến tổ chức hay công ty đó. Sau đây là mẫu đơn, mời các bạn tham khảo.

 Xem online mẫu đơn
 Tải về
 Download

Từ khóa tìm nội dung này: mẫu đơn xin thực tập, đơn xin thực tập, thực tập tốt nghiệp.

Bài ngẫu nhiên

Mẫu sơ kết của giáo viên chủ nhiệm

MẪU SƠ KẾT CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Mẫu sơ kết của giáo viên chủ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký email theo dõi
Giaoan.link

Vui lòng điền địa chỉ mail của bạn và Đăng ký để luôn cập nhật bài mới từ Giáo án.