Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module th 23 mạng internet

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 23

Mạng Internet – Tìm Kiếm và Khai Thác Thông Tin

Mạng internet là mạng máy tính lớn nhất trên toàn cầu. Internet (gọi tắt là NET) được xem là mạng của các mạng (netwwork of netwworks) dùng để trao đổi thông tin trên toàn thế giới, còn gọi là siêu xa lộ thông tin (infomation Super highway). Ngày nay, mạng internet là một mạng công cộng kết nối hàng trăm triệu máy tính trên toàn thế giới, là nơi lưu trữ lượng thông tin khổng lồ, nếu biết tìm kiếm và khai thác thì sẽ rất bổ ích cho công việc dạy và học.

Xem online nội dung module TH 23
Tải module

Từ khóa nội dung: tlbdtxth, tiểu học, giáo dục.