Giáo án lớp 3 tuần 4

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 4

Giaoan.link chia sẻ giáo án lớp 3 tuần 4, nội dung tuần 4 gồm nội dung sau:

 1. Tập đọc – kể chuyện: Người mẹ (2 tiết)
 2. Toán: Luyện tập chung
 3. Tự nhiên xã hội: Hoạt động tuần hoàn
 4. Tập đọc: Ông ngoại
 5. Chính tả: Người mẹ
 6. Toán: Kiểm tra môn toán(1 tiết)
 7. Luyện từ và câu: Từ ngữ về gia đình
 8. Toán: Bảng nhân 6
 9. Tập viết: Ôn chữ hoa C
 10. Chính tả: Ông ngoại
 11. Toán: Luyện tập
 12. Tự nhiên xã hội: Vệ sinh cơ quan tuần hoàn
 13. Tập làm văn: Nghe-kể: Dại gì mà đổi
 14. Toán: Nhân với số hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
 15. Đạo đức: Giữ lời hứa (tiết 2)
Xem giáo án lớp 3 tuần 4
Tải giáo án

Từ khóa nội dung: giáo án điện tử lớp 3, giao an lop 3 tuan 4.