Giáo án luyện từ và câu lớp 5 học kì 2

GIÁO ÁN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 5 HỌC KÌ 2

Giáo án luyện từ và câu lớp 5 học kì 2 từ tuần 19 đến tuần 34. Mời các bạn tham khảo trong phần xem online và tải về dưới định dạng file word.

Xem nhiều giáo án lớp 5 hơn

Xem giáo án online
Tải giáo án
Luyện từ và Câu tuần 19 tiết 1
CÂU GHÉPI. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : Nắm sơ lược khái niệm câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại; mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn và thể hiện một ý có mối quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác (nội dung Ghi nhớ).
2. Kỹ năng : Nhận biết được câu ghép, xác định được các vế câu trong câu ghép (BT1, mục III); thêm được một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép (BT3).
3. Thái độ : Bồi dưỡng thói quen dùng từ đúng. Có ý thức sử dụng tiếng Việt văn hóa trong giao tiếp.
* Học sinh khá, giỏi thực hiện được yêu cầu của BT2 (trả lời câu hỏi, giải thích lí do).II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :
1. Giáo viên : Bảng viết sẵn đoạn văn ở BT1. Phiếu học tập cho BT 1.
2. Học sinh : Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Hoạt động khởi động ( 1 phút ) :
– GTB : nêu yêu cầu, mục đích bài học.
2. Các hoạt động chính :
a. Hoạt động 1 : Nhận xét. ( 15 phút ).
* Mục tiêu : Thông qua các bài tập, HS rút ra được nội dung bài học.
* Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân.
Bài tập 1 :
– Yêu cầu HS đọc yêu cầu BT 1.
– GV phát phiếu học tập cho HS có ghi sẵn đoạn văn.
– GV hướng dẫn HS đánh số thứ tự các câu rồi xác định chủ ngữ, vị ngữ của từng câu.

– GV nhận xét và sửa bài.
Bài tập 2 :
– Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập.
– Yêu cầu HS làm việc cá nhân.
– Yêu cầu HS phát biểu.
– GV nhận xét và chữa bài.
Bài tập 3 :
– Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập.
– Yêu cầu HS phát biểu và giải thích.
– GV nhận xét và chốt : Các em hiểu được những đặc điểm cơ bản của câu ghép. Nội dung ghi nhớ thể hiện rõ các đặc điểm ấy.
Rút ra ghi nhớ :
– Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK.

b. Hoạt động 2 : Luyện tập. ( 15 phút ).
* Mục tiêu : HS vận dụng để làm các bài tập SGK.
* Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân.
Bài 1 :
– Yêu cầu HS đọc yêu cầu BT 1.
– GV phát phiếu luyện tập cho HS có ghi sẵn đoạn văn.
– GV hướng dẫn HS ghi lại các câu ghép rồi xác định các vế câu.
– GV nhận xét và sửa bài.
Bài 2 :
– Yêu cầu HS nêu yêu cầu của đề bài.
– Yêu cầu HS làm bài.

– GV nhận xét và sửa bài.
Bài 3 :
– Yêu cầu HS nêu yêu cầu của đề bài.
– Yêu cầu HS làm bài.
– GV yêu cầu HS nêu miệng các câu mình làm.

– GV nhận xét, cho điểm.
3. Hoạt động nối tiếp : 5 phút
– Yêu cầu vài HS nêu lại ghi nhớ.
– Nhận xét tiết học.
– Về xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

– 1 em đọc to, lớp đọc thầm.
– HS nhận phiếu và làm việc.

– HS đánh số thứ tự các câu rồi xác định chủ ngữ, vị ngữ của từng câu.
– 1 em xung phong lên bảng phân biệt chủ ngữ, vị ngữ của từng câu. Lớp lần lượt đọc kết quả của mình cho các bạn nhận xét.

– 1 em đọc to, lớp đọc thầm.
– HS làm việc.
– HS phát biểu, lớp nhận xét.
– 1 em lên bảng sửa, lớp nhận xét.

– 1 em đọc to, lớp đọc thầm.
– HS phát biểu, lớp nhận xét.
– 1 em lên bảng sửa, lớp nhận xét.

– 1 em đọc to, lớp đọc thầm.
– HS đọc thầm nhiều lần cho thuộc ghi nhớ.

– 1 em đọc to, lớp đọc thầm.
– HS nêu những từ in đậm trong đoạn văn.
– Cả lớp làm bài vào tập.
– HS lần lượt phát biểu ý kiến, lớp nhận xét, bổ sung.

– 1 em đọc to, lớp đọc thầm.
– Cả lớp làm bài vào tập.
– HS lần lượt phát biểu ý kiến, lớp nhận xét, bổ sung.

– 1 em đọc to, lớp đọc thầm.
– Cả lớp làm bài vào tập.
– HS lần lượt nêu miệng bài tập của mình.
– 4 em lên bảng viết lại các câu đã hoàn chỉnh của mình, mỗi em 1 câu.
– Lớp nhận xét bài bạn.

– HS phát biểu.

RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG :