Giáo án tập đọc lớp 5 học kì 2

GIÁO ÁN TẬP ĐỌC LỚP 5 HỌC KÌ 2

Giaoan.link chia sẻ tập giáo án tập đọc lớp 5. Mời các bạn tham khảo trong công tác biên soạn giáo án.

Tên bài dạy: Tập đọc: Trí dũng song toàn (lớp 5)

Người dạy:

Ngày soạn:

Ngày dạy:

I- MỤC TIÊU

  1. Kiến thức:

– Đọc đúng các từ ngữ khó: khóc lóc, Liễu Thăng, cống nạp, đồng trụ, nổi dậy, loang, linh cữu, thảm thiết

– Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ .nhấn giọng ở những từ ngữ biểu lộ hành động dũng cảm của Thám hoa Giang Văn Minh trước thái độ trịch thượng của vua Minh. Đọc diễn cảm toàn bài

– Hiểu nghĩa các từ khó trong bài: trí dũng song toàn, thám hoa, Giang Văn Minh, Liễu Thăng, đồng trụ, cống nạp, tiếp kiến, hạ chỉ

– Hiểu nội dung của bài: Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ ngước ngoài

  1. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc đúng, trôi chảy, đọc diễn cảm
  2. Thái độ: giáo dục học sinh luôn biết giữ gìn và bảo vệ danh dự cho đất nước, giáo dục kĩ năng sống có ý thức tự hào dân tộc, tự nhận thức trách nhiệm công dân của mình.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  1. Đối với giáo viên

– Bài soạn, SGK,

-Tranh minh họa trang 25 SGK,

-Bảng phu ghi đoạn văn cần luyện đọc

  1. Đối với học sinh

– SGK

– Sự chuẩn bị bài trước ở nhà

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG HOẠT ĐỘNG HỌC
1.Kiểm tra bài cũ

– GV: Yc hs đọc bài Nhà tài trợ đặc biệt và trả lời câu hỏi:

Kể lại những đóng góp của ông Thiện trước Cách mạng, khi cách mạng thành công, trong kháng chiến, sau khi hòa bình lặp lại?

– GV: yêu cầu hs nhận xét và trả lời nội dung bài : nhà tài trợ đặc biệt

– GV nhận xét đánh giá

2. Bài mới

a) giới thiệu bài

– Ở tiết trước các em đã được học về ông Đỗ Đình Thiện là một người có rất nhiều đóng góp cho cách mạng. Ở tiết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một người trí dũng song toàn và ông để lại tiếng thơm cho muôn đời. Vậy ông là ai? Cô và cả lớp sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay : ” Trí dũng song toàn”

b.Luyện đọc

– GV gọi 1 hs đọc cả bài

– GV yc học sinh đọc lướt và cho biết bài văn gồm mấy đoạn?

 

 

 

 

 

 

– GV cho HS đọc nối tiếp lần 1 kết hợp sửa phát âm, nghỉ hơi

– YC học sinh nêu những từ ngữ mà mình cảm thấy khó đọc trong bài

– GV kết luận và hướng dẫn học sinh đọc các từ sau: khóc lóc, cống nạp, đồng trụ, nổi dậy, loang, linh cữu

-GV yc hs đọc nối tiếp lần 2 kết hợp sửa phát âm, giải nghĩa của từ

+Trong bài các em cần chú ý hai vế đối

Đồng trụ/ đến giờ/ rêu vẫn mọc

Bạch Đằng/ từ trước/ máu còn loang

+Trong bài một số từ ngữ cần nhấn giọng khi đọc: khóc lóc, thảm thiết, hạ chỉ, vừa khóc vừa than, giỗ cụ tổ năm đời, bất hiếu, phán, không ai, từ năm đời, không phải lẽ, bèn tâu, mấy trăm năm, cúng giỗ, thoát, rêu vẫn mọc, máu còn loang, thảm bại, anh hùng thiên cổ, chết như sống.

+ yêu cầu hs đọc các từ ngữ trên

+ Theo dõi sửa hs đọc sai

– GV cho hs luyện đọc theo nhóm đôi

+ Nhận xét động viên HS đọc sai

+ GV nêu cách đọc toàn bài: đọc với giọng lưu loát, diễn cảm, đoạn Giang Văn Minh khóc : giọng ân hận xót thương. Câu hỏi:” Vậy tướng Liễu Thăng… sang cúng giỗ?”, giọng cứng cỏi. Đoạn Giang Văn Minh ứng đối: giọng dõng dạc, tự hào. Đoạn kết bài: đọc chậm, giọng xót thương

– GV đọc mẫu

c. Tìm hiểu bài

-GV yc cả lớp đọc thầm toàn bài

* GV yc 1 hs đọc đọc từ đầu đến Liễu Thăng  và trả lời câu hỏi: Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng?

 

 

 

 

 

 

* GV hỏi: Giang Văn Minh đã khôn khéo như thế nào khi đẩy nhà vua vào tình thế phải bỏ lệ bắt góp giỗ Liễu Thăng?

– giảng: Sứ thần Giang Văn Minh đã khôn khéo đẩy vua nhà Minh vào hoàn cảnh vô tình thừa nhận sự vô lí của mình, nhà vua dù biết mình đã mắc mưu vẫn phải bỏ lệ bắt nước Việt góp giỗ Liễu Thăng

* GV yc hs đọc từ “Lần khác….đến hết” và trả lời câu hỏi

– Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh

– GV hỏi: vì sao vua nhà Minh sai người ám hại ông Giang Văn Minh ?

 

 

 

 

 

 

 

– GV hỏi: vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn?

 

 

 

 

 

 

– GV hỏi: Nội dung chính của bài là gì?

 

 

 

– GV chốt nội dung bài

– GV treo nội dung bài lên bảng và yêu cầu 2 HS nhắc lại nội dung chính của bài

d.Hướng dẫn đọc diễn cảm

* Cho cả lớp tìm giọng đọc cho mỗi đoạn

– Để thể hiện nội dung của bài cô mời 5 bạn đọc theo hình thức phân vai . Cả lớp theo dõi để tìm cách đọc phù hợp với từng nhân vật

 

 

– GV hỏi: các bạn đọc như vậy đã phù hợp với giọng của từng nhân vật chưa?

– GV treo bảng phụ có nội dung

– Cô chọn đoạn ” Chờ rất lâu mà vẫn không được vua nhà minh cho tiếp kiến, ông vờ khóc lóc rất thảm thiết Vua Minh liền hạ chỉ mời ông đến hỏi cho ra lẽ.

Thám hoa vừa khóc vừa than rằng:

+ Hôm nay là ngày giỗ cụ tổ năm đời của thần, nhưng thần không có mặt ở nhà

Vua Minh phán:

+ Không ai phải giỗ người đã chết tử năm đời. Sứ thần khóc lóc như vậy thật không phải lẽ!

Giang Văn Minh nghe vậy, bèn tâu:

+ Vậy, tướng Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm năm, sao hằng năm nhà vưa vẫn bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ?

– GV đọc mẫu

– Các con vừa nghe cô đọc mẫu vậy theo các con khi đọc cần đọc như thế nào?

 

 

 

– GV yc 3 hs luyện đọc theo vai

– GV tổ chức cho HS thi đọc

 

 

– Nhận xét bình chọn bạn đọc hay nhất

3. Củng cố, dặn dò

– Cho HS nhắc lại nội dung bài học

– GV nhận xét tiết học

– Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị cho bài sau

5′

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1′

 

 

 

 

 

 

 

10′

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12′

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8′

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4′

 

– HS1: đọc bài và trả lời câu hỏi

 

 

 

 

– HS2: nhận xét, bổ sung và nêu nội dung của bài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 1 HS đọc toàn bài, lớp lắng nghe

– HS đọc lướt và nêu bài gồm 4 đoạn

+ Đoạn 1: Mùa đông năm…cho ra lẽ

+ Đoạn 2: Thám hoa…để đền mạng Liễu Thăng

+ Đoạn 3: Lần khác…sai người ám hại ông

+ Đoạn 4: thi hài Giang Văn Minh… chết như sống

– 4 HS đọc nối tiếp

 

– HS nêu: cống nạp, nổi dậy,linh cữu…

 

– 2-3 HS đọc lại

 

– 4 hs đọc nối tiếp lần 2, sau đó giải nghĩa từ, hs khác theo dõi nhận xét

 

– lắng nghe

 

 

 

 

 

 

 

– 2-3 HS đọc

 

– 2 hs cùng bàn luyện đọc theo nhóm đôi

– Lắng nghe

– Lắng nghe

 

 

 

 

 

 

 

– Lớp đọc thầm toàn bài

– 1 HS đọc và trả lời: ông vở khóc than vì không có mặt ở nhà để cúng giỗ cụ tổ năm đời. Vua Minh phán: Không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời. Giang Văn Minh tâu luôn: Vậy, tướng Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm năm, sao hàng năm vua vẫn bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ?. Vua Minh biết đã mắc mưu đành tuyên bố bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng.

-1 HS trả lời: Ông khôn khéo đẩy nhà vua vào tình thế thừa nhận sự vô lí bắt góp giỗ Liễu Thăng của mình nên phải bỏ lệ này.

– Lắng nghe

 

 

 

– 1 HS đọc và trả lời câu hỏi: Đại thần nhà Minh ra vé đối : Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc. Ông đối lại ngay:Bạch Đằng thuở trước máu còn loang

-1 hs trả lời: Vua Minh mắc mưu Giang Văn Minh, phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng nên căm ghét ông. Nay thấy Giang Văn Minh không những không chịu nhún nhường trước câu đối của đại thần trong triều, còn dám lấy việc quân đội cả ba triều đại Nam Hán, Tống, Nguyên đều thảm hại trên sông Bạch Đằng để đối lại nên giận quá, sai người ám hại ông

-1 HS trả lời: Vì ông Giang Văn Minh vừa mưu trí, vừa bất khuất, giữa triều đình nhà Minh, ông biết dùng mưu để vua nhà Minh buộc phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng cho nước Việt, để giữ thể diện và danh dự đất nước, ông dũng cảm không sợ chết, dám đối lại một vế đối tràn đầy lòng tự hào dân tộc

– Bài văn ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài

 

– 2 HS nhắc lại nội dung bài

 

 

 

– HS 1: người dẫn chuyện

+ HS2: Giang Văn Minh

+ HS3: Vua nhà Minh

+ HS4: đại thần nhà Minh

+HS5: Vua Lê Thần Tông

– 1 HS trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Lắng nghe

– Ngắt, nghỉ hơi sau dấu câu. Nhấn giọng khóc lóc, thảm thiết, hạ chỉ, vừa khóc vừa than rằng, giỗ cụ tổ năm đời, bất hiếu, phán, không ai, từ năm đời, không phải lẽ, bèn tâu, mấy trăm năm, cúng giỗ

– 3 HS luyện đọc

– 3 tốp HS thi đọc, cả lớp theo dõi và bình chọn bạn đọc hay nhất, nhóm đọc hay nhất

 

 

 

– 1 hs nhắc lại nội dung bài học