Mẫu sơ đồ lớp học

MẪU SƠ ĐỒ LỚP HỌC

Để quản lý tốt lớp học, giáo viên cần biết vị trí các em học sinh trong lớp, ban cán sự lớp. Nhất là đối với các giáo viên chuyên hóa. Một giáo viên dạy rất nhiều lớp, do đó sơ đồ lớp học là cần thiết. Sau đây là một mẫu sơ đồ lớp học mời các bạn tham khảo.

Mẫu bìa giáo án đẹp

 

Xem mẫu online
Tải mẫu