Giáo án luyện từ và câu lớp 2 trọn bộ

Giaoan.link chia sẻ giáo án luyện từ và câu lớp 2 trọn bộ. Mời các bạn tham khảo. Bạn có thể xem online hoặc tải file Word tại link bên dưới.


Xem giáo án online
Luyện từ và câu. Tiết: 1 TỪ VÀ CÂU A-Mục đích yêu cầu: – Bước đầu làm quen với các khái niệm từ và câu. – Biết tìm các từ liên quan đến hoạt động học tập. Bước đầu biết dùng từ đặt được những câu đơn giản. B-Đồ dùng dạy học: – Tranh minh họa các sự vật, hoạt động trong SGK. – Ghi sẵn BT + VBT. C-Các hoạt động dạy học: I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra vở BT của HS. II- Hoạt động 2: Bài mới. 1- Giới thiệu bài: Ghi bảng. 2- Hướng dẫn làm bài tập: – BT 1/3: Gọi HS đọc yêu cầu bài Cá nhân – Hướng dẫn HS điền số vào mỗi tên gọi. Tự làm + đổi vở sửa – BT 2/3: Thảo luận nhóm 3 nhóm – Nhận xét Đại diện trả lời. – BT 3/3: Gọi HS đọc yêu cầu bài Cá nhân Cho HS quan sát kỹ tranh- Hướng dẫn HS làm Tự làm GV khắc sâu cho HS: Tên gọi của các vật, việc gọi là từ. Ta dùng từ đặt thành câu để bày tỏ một sự việc. III- Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò – Tìm những từ chỉ tính nết của HS? HS trả lời. – Về nhà xem lại bài – Chuẩn bị bài sau – Nhận xét. Luyện từ và câu Tiết: 2 TỪ NGỮ VỀ HỌC TẬP. DẤU CHẤM HỎI. A- Mục đích yêu cầu: – Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ liên quan đến học tập. – Rèn kỹ năng đặt câu: Đặt câu với từ mới tìm được, làm quen với câu hỏi. B- Đồ dùng dạy học: BT viết sẵn. Vở BTTV. C- Các hoạt động dạy học: I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra vở BT tiết trước của HS. Nhận xét. II-Hoạt động 2: Bài mới 1-Giới thiệu bài: Ghi. 2-Hướng dẫn làm BT: