Chuyển mã nhanh từ clipboard sử dụng Unikey

Hiện tại, UNIKEY hỗ trợ bạn chuyển đổi mã font chữ một cách nhanh từ clipboard không phải tạo file txt.

Xem chuyển mã nhanh từ file

Bước 1: Bạn copy một đoạn văn bản cần chuyển đổi mã (font vni times, mã vni windows). 

Bước 2: Vào cấu hình bảng mã nguồn-đích. Bạn làm như hình sau:

chuyển mã nhanh

Ở đây bạn chọn bảng mã ban đầu của đoạn văn bản (nguồn), chọn bảng mã cần chuyển sang (đích).

Bước 3: Bạn click chuột phải vào chữ V (của unikey), chọn “Chuyển mã nhanh”

chuyển mã nhanh

Khi thành công sẽ có một thông báo

  • PS: các bước sau có chuyển đổi bạn không cần phải cấu hình lại bảng mã như ở bước 2.

Bước 4: Bạn Ctrl V để paste đoạn văn bản đã được chuyển đổi sang bảng mã mới từ clipboard vào tài liệu.

Xem video hướng dẫn: