Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020

Hướng dẫn số 3946/BGDĐT-CNTT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020. Mời quý thầy cô xem online hoặc tải file về ở link bên dưới.


XEM TÀI LIỆU ONLINE