Bảng giá đất tỉnh Cà Mau năm 2020-2024

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn Bảng giá đất tỉnh Cà Mau năm 2020 theo quyết định số 41/2019/QĐ-UBND được ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019 (Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau). Các bạn tải file về để xem được file excel bảng giá đất được đính kèm trong file word.


BẢNG GIÁ ĐẤT CÀ MAU ONLINE