Mẫu phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2020

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Mẫu phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2020. Tài liệu bao gồm mẫu và hướng dẫn các bạn học sinh điền thông tin trong phiếu.


XEM MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT QUỐC GIA 2020 ONLINE


HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC(1); CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP(2) Mục SỞ GDĐT……… MÃ SỞ: Thí sinh đăng ký tại đơn vị đăng ký dự thi thuộc sở nào thì ghi tên sở đó vào vị trí trống, sau đó điền 2 chữ số biểu thị mã sở vào 2 ô trống tiếp theo, mã sở GDĐT do Bộ GDĐT quy định. Mục Số phiếu: Nơi tiếp nhận đăng ký dự thi ghi, thí sinh không ghi mục này. Mục 1, 2: Ghi theo hướng dẫn trên Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, trung cấp (sau đây gọi tắt là Phiếu ĐKDT). Mục 3: a) Nơi sinh của thí sinh chỉ cần ghi rõ tên tỉnh hoặc thành phố, nếu sinh ở nước ngoài thí sinh chỉ cần ghi rõ tên quốc gia (theo tiếng Việt Nam). b) Dân tộc ghi đúng theo giấy khai sinh.