Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT

Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT – Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Các bạn có thể xem nội dung Thông tư online và tải file ở link cuối bài viết.


XEM THÔNG TƯ ONLINE