CDC Cà Mau Hướng dẫn tạm thời Giám sát Người từ tỉnh khác đến Cà Mau

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH CÀ MAU HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CÁC HÌNH THỨC GIÁM SÁT NGƯỜI TỪ TỈNH KHÁC ĐẾN CÀ MAU
(Cập nhật lúc 11 giờ 00 phút ngày 17/6/2021)

Mời các bạn xem thông tin cụ thể ở tài liệu bên dưới để biết cụ thể các địa phương nào về Cà Mau sẽ được áp dụng hình thức giám sát nào. Tài liệu này có thể được cập nhật trong thời gian tới.

Các lưu ý:

– Thực hiện khai báo y tế đối với tất cả những người ngoài tỉnh về Cà Mau
– Hướng dẫn này đã có sự thống nhất của Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 tỉnh Cà Mau
– Hướng dẫn chỉ mang tính chất tạm thời, các địa phương cần theo dõi sát tình hình dịch trên các nguồn thông tin chính thống để thực hiện cách ly đúng theo quy định.

XEM TÀI LIỆU ONLINE