Mẹo và thủ thuật excel | Quick Analysis tool | Filter

Trong chuyên mục Mẹo và thủ thuật Excel phần 1 (Tips and Tricks excel) sẽ đề cập đến 2 mẹo nhỏ trên Excel là Quick Analysis tool và Filter.

1- Quick Analysis tool

Bạn drag chọn bản Table data, sau đó click vào button góc trái bên dưới. Một menu ngữ cảnh nhỏ hiện ra. Ở đây, bạn có thể chọn những thuộc tính rất hữu ích thuộc về bản như: Định dạng, tính Sum các số liệu theo dòng hoặc theo cột, vẽ biểu đồ các dạng, tính phần trăm theo cột và dòng… Và còn nhiều hơn nữa. Các bạn có thể mỏ ngay Excel để thực hiện ngay nhé. Tips and trick này rất nhanh và dễ dàng.

2- Filter

Mẹo và thủ thuật excel thứ hai là Filter

Bạn có 1 bản dữ liệu như trên, hãy đặt chọn 1 ô bất kì. Trong tab “Data”, chọn mục “Filter”. Lúc này dòng đầu tiên của bản sẽ xuất hiện những mũi tên có thể xổ xuống ở các cột tương ứng.

Bạn click vào mũi tên tương ứng ở từng cột để check điều kiện lọc, có thể check hết hoặc chọn 1 trong các giá trị lọc. Kết quả hiển thị của bản dữ liệu sẽ theo điều kiện lọc. Bạn có thể kết hợp lọc điều kiển ở nhiều cột theo yêu cầu công việc. Hãy bắt tay vào thử thôi các bạn nhé.

Trong các phần tiếp theo sẽ có những Tips and Tricks Excel hay ho khác nữa, mời bạn đón xem.

3- Video thực hiện Tips and Tricks Excel Quick analysis tool – Filter