Lọc dữ liệu bằng Filter và Slicer trên Excel

Để lọc dữ liệu trên excel, bạn có thể dùng Filter. Tuy nhiên, chức năng Slicer trên Excel lọc dữ liệu được trực quan hơn. Các bạn có thể tham khảo hai cách lọc dữ liệu bằng filter và Slicer trên excel trong video dưới đây.

Một số bài liên quan đến kiến thức máy tính, bạn có thể quan tâm:

Video thực hiện lọc dữ liệu bằng Filter và Slicer trên excel