Sử dụng hàm CONVERT trên Excel để chuyển đổi đơn vị, chuyển đổi tỷ giá tiền tệ

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn hướng dẫn sử dụng hàm CONVERT trên Excel để chuyển đổi đơn vị, chuyển đổi tỷ giá tiền tệ cập nhật tự động theo ngân hàng.

Cấu trúc hàm: CONVERT (Number, from_unit, to_unit)

Giảng giải: Bạn sử dụng hàm Convert để chuyển “number” từ đơn “from_unit” sang “to_unit.

Một số thủ thuật vi tính khác, bạn có thể quan tâm:

Mời các bạn xem video hướng dẫn cụ thể hàm CONVERT: