Viết công thức toán học bằng tay trên Word

Trên MS Word các bạn đã biết cách chèn công thức toán học trên “Insert/tab Equation“. Bằng cách này, bạn có thể viết mọi công thức toán học khá dễ dàng với các modul, các kiểu định dạng sẵn có. Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn viết công thức toán học bằng tay trên word.

Tab Equation

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng trình “Inl Equation” để viết bằng tay công thức toán học một cách khá thú vị. Chức năng này rất phù hợp đối với các thiết bị có màng hình, bút cảm ứng. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng chuột để vẽ công thức khá nhậy.

Bạn có thể viết công thức toán học dễ dàng

Khi bạn viết sai, bạn có thể xóa và viết lại, sau đó insert vào bài viết trên word.

Các bài viết về thủ thuật máy tính khác:

Bạn xem video thực hiện