Sử dụng Trigger để thực hiện tác vụ khi bạn click vào đối tượng trên Powerpoint

Trigger dùng để kích hoạt một tác vụ nào đó khi bạn click vào một đối tượng. Trên PowerPoint Sử dụng Trigger sẽ giúp các bạn thực hiện được nhiều ý tưởng mà hạn chế thấp nhất việc tạo các Animation (hiệu ứng). Sau đây là hướng dẫn Sử dụng Trigger để thực hiện tác vụ khi bạn click vào đối tượng trên Powerpoint.

Trong hình trên, mình sử dụng trigger để hiển thị thông tin khi bạn click vào số 1, 2 hoặc 3.

Một ví dụ rất dễ hiểu, nhưng được sử dụng rất nhiều trong các bài thuyết trình: Bạn có 1 cái nhãn dán để mô tả cho 1 bộ phận nào đó của con vật, khi bạn click chuột vào thì thông tin của bộ phận đó hiện ra, bạn click thêm 1 lần nữa là thông tin đó mất đi.

Trong trường hợp này bạn đã sử dụng Trigger cho cái nhãn để gọi 2 tác vụ là: hiệu ứng xuất hiện cái mô tả và hiệu ứng biến mất mô tả.

Viết ra rất dài, tuy nhiên video mình thực hiện hướng dẫn sử dụng Trigger trên Powerpoint sẽ giúp bạn thực hiện được điều này.

Một số hiệu ứng PowerPoint khác, bạn có thể tham khảo thêm.

Xem video hướng dẫn ứng dụng Trigger Animation trên Powerpoint