Hiệu ứng Powerpoint bản đồ 3D dung lượng PIN

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Hiệu ứng Powerpoint bản đồ 3D dung lượng PIN. Các bạn có thể xem hình ảnh của hiệu ứng này và tải file pptx ở cuối bài viết để ứng dụng vào riêng công việc nhé.

Tuy nhiên, trong hiệu ứng có ứng dụng dữ liệu cho biểu đồ và chỉnh sửa số liệu bằng excel. Nên giaoan.link có làm 1 clip hướng dẫn bên dưới để các bạn có thể thay đổi màu và số liệu.

Các hiệu ứng powerpoint đẹp khác:

Mời các bạn xem video hướng dẫn sử dụng cho hiệu ứng này