Powerpoint hiệu ứng mốc treo thông tin

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn một hiệu ứng mốc treo thông tin được thiết kế trên powerpoint. Hiệu ứng thiết kế có thể ứng dụng trong các bài thuyết trình và các bài giảng. Phía dưới là video hướng dẫn thực hiện, bạn cúng có thể tải file pttx hoàn chỉnh mình chia sẻ ở link cuối bài viết.

Còn rất nhiều hiệu ứng powerpoint đẹp khác:

Video hướng dẫn thực hiện hiệu ứng này: