Bài giảng mĩ thuật lớp 1 Chủ đề 4 bài 1 sách Chân trời sáng tạo

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn mẫu Bài giảng mĩ thuật lớp 1 Chủ đề 4 bài 1 sách Chân trời sáng tạo. Các bạn có thể xem online nội dung bài giảng pptx mĩ thuật lớp 1 chủ đề 4: khu vườn của em, tiết 1: là và cây. Tuy nhiên, xem online không thể hiện được hiệu ứng cũng như các định dạng chuẩn. Bạn nên tải file powerpoint bài giảng chuẩn bên dưới bài viết để xem chuẩn và chỉnh sửa.

Xem bài giảng powerpoint lớp 1 các môn khác:


XEM BÀI GIẢNG MĨ THUẬT 1 ONLINE