Hướng dẫn tạo đề kiểm tra bằng Form Google, chèn công thức dễ dàng và có thời gian đếm ngược

Hiện tại, Google đã phát triển Form lên tầm mới. Kết hợp form với excel tạo ra những bước mới trong thu thập, cập nhật thông tin dễ dàng. Form Google hỗ trợ cho bạn phát triển, tạo những bài kiểm tra, chấm điểm ấn tượng. Trong video dưới đây giaoan.link Hướng dẫn tạo đề kiểm tra bằng Form Google, chèn công thức dễ dàng và có thời gian đếm ngược.

  • Gõ công thức, chèn công thức vào câu hỏi, câu trả lời dễ dàng.
  • Cho điểm từng câu
  • Hỗ trợ xem câu trả lời đúng sau khi nộp bài
  • Có thể tạo đồng hồ đếm ngược cho bài kiểm tra.

Các bài về thủ thuật máy tính khác:

Xem video hướng dẫn tạo đề kiểm tra chi tiết