Hướng dẫn xoay bảng biểu trên word

Hướng dẫn xoay bảng biểu trên word với 2 cách sau:

1- Cách thứ nhất, bằng cách định dạng trang giấy chứa bảng biểu trên word

Bạn xem và làm theo các bước trên hình sau sẽ thực hiện thành công việc xoay trang giấy chứa table.

2- Cách thứ hai, chèn bảng biểu vào text box để xoay mọi gốc độ

Bước 1: chọn toàn bộ table, ctrl + c để cắt bảng biểu

Bước 2: Chèn một text box trên trang giấy chúa bảng biểu bằng các bước trong hình

Bước 3: ctrl + v để paste bảng biểu vừa copy ở bước 1 vào text box, xong bạn có thể xoay text box chữa bảng biểu ở mọi vị trí.

Trên đây là hai cách, giaoan.link chia sẻ để bạn thực hiện xoay bảng biểu trên ms word.

3- Bạn có thể xem video thực hiện xoay table bảng biểu trên ms word