Hướng dẫn tải Video và Mp3 trên Youtube về máy tính

Giaoan.link chia sể đến các bạn Hướng dẫn tải Video và Mp3 trên Youtube về máy tính. Chúng ta có 2 cách tải.

Cách 1: đối với tất cả các trình duyệt

Khi bạn truy cập vào 1 video trên youtube, sẽ có địa chỉ như sau trên thanh địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=p2UapOLNcRo

Lúc này, bạn chỉ cần thêm 2 chữ “ss” phía trước chữ “youtube.com” như sau: https://www.ssyoutube.com/watch?v=p2UapOLNcRo

Một dịch vụ tải video hiện ra như sau:

Nhược điểm cách này là: Chỉ tải được video, không tải được định dạng mp3.

Cách 2: sử dụng với trình duyệt coccoc

Bạn sử dụng trình duyệt Coccoc để truy cập youtube xem video, lúc này trình duyệt sẽ tự động lấy link cho bạn tải video hoạc mp3.

Ưu điểm: Bạn tải được nhiều dạng video và tải được định dạng mp3.

Xem video thực hiện