Google sheet Lập danh sách tên các file trong folder lên sheet của spreadsheet

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn về Google sheet Lập danh sách tên các file trong folder lên sheet của spreadsheet. Ví dụ bạn có một folder trên drive google, trong đó chứa rất nhiều file và loại file. Bạn sử dụng một đoạn code trong apps script để tự động duyệt qua các file trong folder và copy tên các file này sau đó paste lên từng dòng của 1 sheet. Các bạn xem clip hướng dẫn theo từng bước ở bên dưới.

Các bài học excel ứng dụng khác:

Clip hướng dẫn google apps script lập danh sách tên file trong folder lên spreadsheet