Hương dẫn bài giảng powerpoint 2016 – phần 2

Hướng dẫn các bước cần thiết tạo bài giảng powerpoint 2016 – Phần 2

Trong phần 1 chúng ta cùng nhau llàm quen với thao tác cơ bản với silde powerpoint. Trong phần 2 này chúng ta cùng thiết kế theme và slide.

1. Sử dụng themes
Click chọn lệnh Design trên menu, chọn một trong các themes (mẫu) có sẵn trong nhóm lệnh Themes.Bạn kích nút ở cuối nhóm lệnh để hiển thị toàn bộ danh sách các themes sẵn có.

2. Chỉ cập nhật themes cho 1 slide
Trong trường hợp bạn chỉ muốn thay đổi màu sắc, kiểu dáng cho 1 hoặc nhiều slide đang chọn mà không làm thay đổi các slide còn lại trong bài giảng. Bạn click phải trên mẫu thích hợp chọn Apply to Selected Slides – cập nhật cho slide những đang chọn. Nếu có một themes ưng ý, và được bạn chọn sử dụng nhiều lần thì nên kích phải trên Themes đó chọn Add Gallery to Quick Access Tollbar. Lần sau, bạn chỉ cần kích vào nút tương ứng trên thanh công cụ Quick Access mà không cần phải vào thẻ Design trên Ribbon nữa.

3. Thay đổi định dạng cho themes hiện tại
Với 1 theme bạn có thể thay đổi định dạng tùy thích với những lệnh có sẵn trên Ribbon:
– Colors: thay đổi màu sắc
– Fonts: thay đổi font chữ
– Effects: chọn hiệu ứng cho theme

Ngày giờ, số slide, tiêu đề chân trang
1. Chèn ngày giờ
Để chủ động trong việc giảng bài bạn nên hiển thị đồng hồ lên slide. Bạn click chọn thẻ Insert trên Ribbon, kích nút Date & Time trong nhóm lệnh Text.
– Đánh dấu chọn Date and Time
– Đánh dấu chọn Update automatically (chế độ tự cập nhật), chọn một kiểu ngày giờ trong danh sách (nên chọn kiểu giờ)
– Nhấn nút Apply to All để cập nhật cho tất cả các slide trong bài giảng

2. Chèn số slide
Số slide giúp người thuyết trình biết mình đang giảng slide mấy của bài giảng để chủ động hơn trong quá trình giảng bài.Clikc thẻ Insert trên Ribbon, kích nút Slide Number trong nhóm lệnh Text, trong hộp thoại Header and Footer, đánh dấu chọn Slide Number, nhấn Apply to All

3. Chèn tiêu đề chân trang
Sử dụng tiêu đề chân trang của slide để thể hiện tên người biên soạn, chủ đề của bài giảng…
– Click chọn thẻ Insert trên thanh menu
– Click nút Header & Footer trong nhóm lệnh Text.
– Đánh dấu vào ô Footer, nhập nội dung vào bên dưới.
– Nhấn Apply to All để cập nhật cho tất cả slide
Vị trí thể hiện ngày tháng, số slide, tiêu đề chân trang phụ thuộc vào thiết kế trong Slide master.

Video tham khảo:

nguồn: giaoan.link