Thứ Sáu, 25 / 05 / 2018
Home >> Tài liệu >> Biểu mẫu >> Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức

Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức

GIẤY GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐẢNG CHÍNH THỨC

Mẫu 1 – SHĐ

Giaoan.link giới thiệu Mẫu 1 – SHĐ – Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức được ban hành kèm theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW năm 2017 nghiệp vụ công tác đảng viên. Mời bạn tham khảo.

Xem online mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt đảng
 Tải mẫu về
 Download

Các biểu mẫu khác của Đảng:

Từ khóa nội dung: Đảng cộng sản Việt Nam, biểu mẫu đảng, sinh hoạt đảng, sinh hoạt đảng, giới thiệu sinh hoạt đảng.

Bài ngẫu nhiên

Đơn xin ở ngoại trú cho sinh viên

ĐƠN XIN Ở NGOẠI TRÚ CHO SINH VIÊN Đơn xin ở ngoại trú dành cho …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *