Các tình huống thi giáo viên chủ nhiệm giỏi có đáp án

CÁC TÌNH HUỐNG THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CÓ ĐÁP ÁN

Giaoan.link sưu tầm chia sẻ cùng các bạn “các tình huống thi giáo viên chủ nhiệm giỏi có đáp án”. Mời các bạn tham khảo.

Câu 1: Học sinh mất tiền trong lớp.
Hồi trống báo hiệu bắt đầu tiết học thứ hai vang lên, tôi bước vào lớp. Nhưng bài học mới chỉ bắt đầu được vài phút thì một em học sinh đứng lên thất thanh: “Thưa… ưa… ưa… cô em bị mất tiền. Em mang tiền đi đóng quỹ lớp mà sau giờ ra chơi em vào thì đã không thấy đâu”.

Cả lớp nhốn nháo, em học sinh không ngừng khóc. Vào hoàn cảnh của tôi lúc đó bạn sẽ làm gì?

Xem online các tình huống thi gvcn giỏi
Tải về
 

Bạn có thể quan tâm đến các tài liệu tham khảo khác:

Từ khóa nội dung: thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, gvcn giỏi, tình huống gvcn giỏi.